Oblast kojom se prosvetni radnici ne bave dovoljno (a trebalo bi)

12/10/2018 Blog

Zamislimo na trenutak jednu učiteljicu, i zamislimo sa koliko sagovornika u toku jednog dana ona razgovara: učenici, roditelji, kolege i svi zaposleni u školi. Sa nekima od njih je komunicirala uživo, sa nekima telefonom, sa nekima elektronski, i očekuje se da svakom od njih poruku na dobar način sroči i pažljivo odabere reči, kako bi onaj kome je poslata, tu poruku primio na pravi način.

 

Da li je to što komuniciramo dovoljno da za sebe možemo da kažemo da smo vešti komunikatori, ili..?

Pored brojnih edukacija, nastavnih i vannastavnih aktivnosti, planova, novina u nastavi, IOP-a, roditeljskih sastanaka, sastanaka aktiva, nastavničkih veća, postoji jedna oblast kojom se prosvetni radnici ne bave dovoljno.

Često je podrazumevamo i lako nam promakne da primetimo da joj se ne posvećujemo dovoljno, iako se o njoj danas puno piše i govori.

Pogađate – govorimo o komunikaciji.

Veštine komunikacije su potrebne svakom čoveku, ali prosvetnom radniku one su od ključne važnosti za rad.

Dobra vest

Najnovija istraživanja kažu da se naš mozak razvija tokom čitavog života, što je dobra vest ukoliko želite nešto da učite! Sada priča o celoživotnom učenju dobija novu dimenziju, jer je i naučno potvrđeno da možemo učiti dok god živimo. Isto tako svaku veštinu možemo da unapređujemo tokom čitavog života, pa i veštinu komuniciranja.

Ova pojava se zove neuroplasticitet mozga (neuroplasticity, eng) – za one koji žele da istraže.

Glavne aktivnosti u kojima je prosvetnim radnicima komunikacija od presudnog značaja su:

1. Rad sa učenicima

2. Saradnja sa roditeljima

3. Saradnja sa kolegama

1. Rad sa učenicima

U veštine komunikacije, osim govora, ubrajamo i slušanje. Prosvetni radnici koji aktivno i pažljivo slušaju, (i znaju šta i kako da slušaju) spremniji su da odgovore individualnim potrebama svojih učenika i prilagode nastavu kada je potrebno. Učenici bolje prihvataju ono što nastavnik prenosi kada neverbalni signali, držanje tela i glas pokazuju otvorenost i podršku.

2. Saradnja sa roditeljima

Profesor koji je svestan važnosti komunikacije u izgradnji svakog odnosa, svestan je da od njega zavisi kakve će odnose uspostaviti sa roditeljima svojih učenika. Prosvetni radnici koji su vešti u komunikaciji su u stanju da o problematičnim situacijama govore sa taktom, a da prenesu jasnu poruku, tako da roditelji razumeju njihovu zabrinutost i postupe onako kako situacija zahteva. Kada je prosvetni radnik edukovan da vodi razgovor sa taktom i uvažavanjem sagovornika, on zadobija poverenje svog sagovornika i za uzvrat dobija njegovu podršku, u ovom slučaju, roditelja u cilju ostvarenja zajedničkog pozitivnog ishoda.

3. Saradnja sa kolegama

Prosvetni radnici koji su vešti u komunikaciji, uspostavljaju odnos uvažavanja i poverenja sa svojim kolegama, bez obzira na lične afinitete. Praksa čini majstora, kaže poslovica – prosvetni radnici koji su svesni važnosti saradnje sa kolegama, vežbaju, pripremaju se i kažu da im se višestruko isplati: postižu pozitivne rezultate, ostvaruju korektnu saradnju sa kolegama i kao krajnji ishod (a možda i najvažnji) osete lično zadovoljstvo i ispunjenost.

Kako do cilja?

Učenje nam pruža mogućnost da se razvijamo i rastemo, da saznajemo ono što ne znamo i iz neznanja zakoračimo putem saznavanja. Od “ne znam” do “učim” je kratak put. I od “ne znam” do “učim” deli nas samo naša odluka.

Od konflikta do učim da unapredim svoju komunikaciju je kratak put. I deli me samo moja odluka da to uradim, a znam i zašto: Zato što je komunikacija potka svih mojih odnosa sa drugima, a od kvaliteta odnosa koje ja gradim zavisi kvalitet mog života. Kako je komunikacija veština, mogu da je uvežbavam i unapređujem, baš kao i svaku drugu veštinu i tako sama stvorim život kakav želim.

Zato…

Želimo Vam da dok poučavate, učite i uvek budete uzor onima koje poučavate. Radost koja sledi je radost koju svaki učitelj oseti kad postane najbolji učitelj sebi.

Pozivamo Vas da lično vidite, čujete i isprobate neke nove tehnike i alate za unapređenje komunikacije. Pridružite nam se na akreditovanom seminaru “NLP u školi – komunikacijom do željenih ishoda”.

Prijavite se ovde za ciklus seminara koji počinje 30.11.2019. u Novom Sadu, a mi Vas s radošću očekujemo!